Allegade

Gaden har levet op til sit navn med en Allè af store kastanietræer. Men træerne må være faldet for øksen i 1892, idet man i et byrådsreferat fra januar 1893 kan læse, at beboerne i Allegade anmoder byrådet om, at der ikke bliver plantet nye træer i stedet for de fældede alletræer. Dette er ikke blevet efterkommet, nye træer blev plantet og fik lov til at blive stående til 1935, hvor 21 beboere i gaden indstillede til byrådet, at træerne fældes, da de tilsmudser ruderne og facaderne, samt udelukker lys fra lejlighederne. Byrådet tiltrådte indstillingen, da gaden snarest skulle reguleres og asfalteres. Udlåner kørelærer Martin Jensen.

bubble