Allegade 19

Opført 1890. Om- Tilbygget 1971. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble