Allegade 22A

Opført 1899. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble