Allegade 25

Opført 1857. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble