Allegade 27

Villiam Petersen Horsens Tandhjulsfabrik A/S blev oprindeligt grundlagt i 1893 af Philip Jensen og hed dengang Philip Jensens Motorfabrik. Den lå i Allegade 27 og Beringsgade 7-9. Fabrikken producerede gas- og petroleumsdrevne motorer til elektricitetsfremstilling. På billedet ses Philip Jensen siddende i midten på forreste række. Villiam Petersen havde i 1910 udstået 5 års læretid som mekaniker hos Møller og Jochumsen, hvor også hans far var ansat. I 1919 købte han motorfabrikken og ændrede navnet til Fa. Philip Jensens Eftf. I 1962 udvidedes både produktions- og kontorlokaler ud mod Houmannsgade. Denne b ygning blev nedrevet som led i en byfornyelse af området i 1986, og virksomheden flyttede til Islandsvej. Her ledes den i 1998 af et barnebarn til Villiam Petersen.  Foto udlånt af boet efter Hjalmer Jørgensen.

bubble