Allegade 28A

Opført 1881. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble