Allegade 41

Opført 1911. Om- Tilbygget 1988. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble