Allegade

Transport set ved hjørnet af Allegade og Beringsgade. Udlåner Danmarks Tekniske Museum, Zone-samlingen.

bubble