Allegade 42B

Opført 1884. Om- Tilbygget 1980. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble