Allegade 43

Opført 1857. Om- Tilbygget 1955. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble