Allegade 44A

Opført 1890. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble