Allegade 45

Opført 1857. Om- Tilbygget 1969. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble