Allegade 45

Opført 1889. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble