Allegade 47

Opført 1877. Om- Tilbygget 1989. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble