Allegade

Allegade hed før Hestedams Allè. Billedet er set mod nord med Haandværkerforeningen til højre. Postkort Jan Østergaard Andersen.

bubble