Amaliegade

Amaliegade med Latinskolen til højre. Det påtrykte gadenavn er ikke korrekt. Postkort Jan Østergaard Andersen.

bubble