Anders Kruses Vej

Jordbunke eller hvad man kalder det i den størrelse? Opgrav fra P-huset ved Sygehuset. Den 13/10-2013. Udlåner Jan Østergaard Andersen.

bubble