Andreas Flensborgs Gade

Modstandsbevægelsens afskedsparade. Optaget af Christian Nielsen. Udlåner Bett Damgaard.

bubble