Axelborg

Axelborg renoveres. Set fra Omfartsvejen. Den 25/3-1991. Udlåner kørelærer Martin Jensen.

bubble