Axelborg

Axelborg. Set fra brandstationen. Den 18/10-1994. Udlåner kørelærer Martin Jensen.

bubble