Axelborg

Axelborg, set fra olietank på Endelavevej. Den 20/5-2006. Udlåner kørelærer Martin Jensen.

bubble