Banegården

Den 1. juni flytter rutebilstationen til sin nye placering ved banegården og området blev besigtiget den 6. juni. Udlåner Jan Østergaard Andersen.

bubble