Banegården

Fra pakhuset. Udlåner Ib Lykke Sørensen.

bubble