Banegården

Banegården set mod vest. Ved indvielsesn afholdt borgmester Chr. von Jessen et festmåltid, som stod i 10 rigsdaler pr. kuvert, hvilket svarer til en halv månedslån idag. Postkort Jan Østergaard Andersen.

bubble