Banegården

Billedet er formodentlig taget fra broen, som lå lige nord for stationen. Bag banegården ses gavlen af posthuset, og bag vandbeholderen, helt til højre i billedet, ses trævarefabrikken "Thor" på Sønderbrogade. Postkort Jan Østergaard Andersen.

bubble