Banegården

Bagsiden af banegården set mod syd. Postkort Frank Miller.

bubble