Banegården

Fra den gamle banegårds restaurant. Postkort Torben Dahlhoff Mikkelsen.

bubble