Banegården

Billedet er set mod sydvest. Det gamle posthus er opført af Th. Arboe i 1881 i røde sten med et fint hvidt sandstensmønster under den øverste gesims i midterpartiet. Bygningen er forhøjet med en etage i 1898. Posrkort Frank Miller.

bubble