Bollervej 76

Klokkedal med vandmøllen. Postkort Frank Miller.

bubble