Borgmesterbakken 13

Borgmesterbakken. Nogle af nonnerne fra hospitalet. Udlåner Inga Hansen.

bubble