Borgmesterbakken 13

Borgmesterbakken. Fra venstre Rigmor Miller Nielsen sammen med andet personale foran hospitalet. Udlåner Inga Hansen.

bubble