Bragesvej 2

Opført 1916. Ifølge en tidligere boboer var her oprindelig hestestald. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble