Bragesvej 4

Opført 1912. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble