Bredgade 2

Cafe Gasroden. Foto udlånt af Horsens Kommune. Byplanafdelingen.

bubble