Buevej

Kommunal indsats på beskæftigelsesområdet. Pulverasfalt på Buevej. Den 9.juni 1956. Foto udlånt af Horsens Kommune. Byplanafdelingen.

bubble