Bülowsgade 23

Opført 1906. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble