Bülowsgade 26

Parti fra Bulowsgade. Billede fra december 2001. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble