Bülowsgade 27

Opført 1898. Om- Tilbygget 1978. Billede fra december 2001. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble