Bülowsgade 3

Opført 1910. Om- Tilbygget 1987. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble