Bülowsgade 31

Opført 1931. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble