Bülowsgade 5

Opført 1914. Billede fra december 2001. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble