Bygholm

På billedet ses en Orenstein & Koppel dampgravemaskine. Maskinen har produktionsnummer 375 og er lavet på fabrikken i Lübeck. Kortet er sendt fra Bygholm Mølle og viser sandsynligvis gravearbejde ifm udvidelsen af jernbanenettet fra enkeltsporet til dobbeltsporet mellem Horsens og Århus. Postkort Jan Østergaard Andersen.

bubble