Bygholm Å

Transport af PEH-ledninger fra Bygholm å. Bro ved Bjarkesgade og Ringvejen. Den 7/9-1972. Udlånt af Horsens Vand A/S.

bubble