Bygholm Park

Gården Bygholm lå i ganle dage i Hatting sogn. I 1766 erhvervede Lars de Thygesen sig stedet. Efter giftemål med Abel Marie de Lichtenberg i 1768 besluttede de to at nyopbygge gården, hvilket skete i midten af 1770`erne. Bygmesteren hed Anders Møller, og hans og ægteparrets bestræbelser resulterede i det Bygholm, vi kender idag, nemlig et trefløjet barokanlæg. På billedet ses Bygholm fra havesiden på den tid, da den endnu stod ukalket og de gule flensborgsten var synlige. Horsens kommune købte gården i 1918 og et stykke tid efter fik gården et strøg med kalkkosten. Bygningerne kom efter kommunens overtagelse til at rumme hotel og restaurant samt et vandrehjem - indviet i juli 1939 - i den sydlige sidebygning. I begyndelsen af 1980`erne blev vandrehjemmet flyttet til Flintebakken, og huser nu hovedbygningen på Bygholm alene hotel og restaurant. Postkort Jan Østergaard Andersen.

bubble