Bygholm Parkvej

Set fra Bygholm Parkvej mod Lichtenbergsgade. Udlåner Ingolf Rasmussen.

bubble