Bygholm Sø

Godt 15 år efter Byholm Sø blev dannet, stiftedes den 18. oktober 1934 Bygholm Lystfisker- og Baadeejerforening. For at bedre forholdene for lystfiskerne udsattes i 1937 ca. 25.000 gedder og et par år efter opfordrede B.L.B. Horsens byråd til at udrydde de oddere, som levede i søen og af dens fisk. I 1939 blev det derfor pålagt skovfogeden at skyde de fleste oddere.  Indtil da havde B.L.B. holdt til på søens sydside, som det ses på postkortet, men klubbens aktiviteter medførte et ønske om eget klubhus. Da det i 1942 blev opført, skete det på nordsiden af søen, hvor klubhuset i 2006 stadig ligger og hvor der nu også drives restaurant Kystens Perle. Huset blev beslaglagt af tyskerne i 1943 og først efter krigen etableredes bådbroer på nordsiden af søen, tæt ved klubhuset. I 1959 nedlagdes elværket ved søens østlige ende og en fisketrappe blev etableret. At fisketrappen virkede og havde betydning fremgik af fangsten af havørred i Bygholm Sø i 1961. I 1971 udsatts sandart i søen samtidig med at fisken blev totalt fredet indtil 1975, hvor den første sandart blev fanget. Planerne for at skabe en variation i fiskebestanden i søen, medførte desuden udsættelse af åleyngel i 1988. Postkort Jan Østergaard Andersen.

bubble