Bygholm Sø

Fra skydebanen ved Bygholm. Maj 1945. Henning Sørensen med engelsk Stengun. Udlåner Hack Kampmann.

bubble