Darlingsvej 4

Darlingsvej 4, Bækkelund, set fra oven. Udlåner Kurt Kristiansen.

bubble