Darlingsvej 7

Opført 1923. Billede fra april 1991. Foto udlånt af Horsens Kommune, Byplanafdelingen.

bubble