Daugaard

Sønderskovvej 5. Ørumgaard er en gammel sædegaard, som første gang i historien nævnes i 1458. Ørumgaard hører til Ørum sogn og ligger syd for Ørum by i Bjerre Herred 13 km fra Vejle. Hovedfløjen blev opført i 1855 og de tilhørende bygninger i 1868-1870. Nationalmuseet har dateret kælderen på Ørumgaard tilbage til mellem år 1100-1200. Avlsgaarden er ombygget i 1909-1917. Ørumgaard har igennem årene gennemgået en større renovering og fremstår i dag totalt renoveret og moderniseret med stor respekt for dens historie. I dag bebos Ørumgaard af Familien Holm Højgaard. Driften på Ørumgaard udgør en dyrehave,udlejning af beboelse, opdræt af hønnekker samt put and take aktiviteter. Postkort. Udlåner Jan Østergaard Andersen

bubble